Học viện IEQ được thành lập năm 2019 với mục tiêu trở thành một trong những đơn vị giáo dục hàng đầu về các phương thức giao tiếp và kỹ năng ứng xử trong cuộc sống cho thế hệ trẻ tại Việt Nam. Với đội ngũ cố vấn chuyên môn là các PGS, TS, Ths tâm lý giáo dục, khoa học giáo dục, văn hóa giáo dục đầu ngành.
Trên cơ sở học hỏi, tham khảo các phương pháp giáo dục tích cực của các nước tiên tiến trên thế giới, IEQ đã xây dựng những chương trình học dành cho độ tuổi thanh thiếu niên nhằm mang đến những phương thức ứng xử tự tin nhất trong các tình huống, giúp người học đạt kết quả cao trong học tập cũng như trong cuộc sống tương lai khi trưởng thành.
TẦM NHÌN:
Không ngừng hoàn thiện để trở thành đơn vị hàng đầu trong việc hình thành, phát triển sự tự tin cho thế hệ trẻ thông qua giao tiếp, trực quan và hành động.
SỨ MỆNH:
Đặt nền móng “tự tin” cho thế hệ tương lai, góp phần tạo nên những con người Việt Nam phát triển toàn diện, sống tích cực, xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.
GIÁ TRỊ:
Mỗi con người đều có những đặc hữu của mình trong từng hệ di truyền, kỹ năng là thứ không có trước trong mẫu AND, nhưng rất may mắn, đây là thứ mà bản năng mỗi con người đều có thể học trong quá trình sống. Giao tiếp bằng nhiều hình thức khiến con người phát triển tối đa chỉ số thông minh, trí tưởng tượng và hành động. IEQ đưa ra chìa khóa để các bạn có thể học tập, tưởng tượng và hành động chính xác, tin vào phán đoán của mình, hành động của mình một cách khoa học.

by admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *