Giới thiệu

IEQ Academy

Học viện IEQ được thành lập năm 2019 với mục tiêu trở thành một trong những đơn vị giáo dục hàng đầu về các phương thức giao tiếp và kỹ năng ứng xử trong cuộc sống cho thế hệ trẻ tại Việt Nam. Với đội ngũ cố vấn chuyên môn là các PGS, TS, Ths […]